تقویم بلوچستان سال 1391
 

     
 

برای  تحويل سال 1391 شمسي کلیک اینجا

 

 
  فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور  |  مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  
 
تقويم سال ١٣٩١ بلوچستان بزرگ
 
: لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى
سه شنبه ٢٠ مارس ٢٠١٢
ساعت ٦ و ١٤ دقيقه و ٢٧ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران
سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
ساعت ٨ و ٤٤ دقيقه و ٢٧ ثانيه


فروردين ١٣٩١
March-April 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

23

٣

22

٢

21

١

20

www.sharmalekan.com

١١
 

30

١٠

29

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

١٨

6

١٧
 

5

١٦

4

١٥

3

١٤

2

١٣

1April

١٢

31

٢٥

13

٢٤

12

٢٣

11

٢٢

10

٢١

9

٢٠

8

١٩

7

 

٣١

19

٣٠

18

٢٩

17

٢٨

16

٢٧

15

٢٦

14

١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى
١٣ فروردين = سيزده بدر


ارديبهشت ١٣٩١
April-May 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

20

www.sharmalekan.com

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١٥

4

١٤
 

3

١٣

2

١٢

1May

١١

30

١٠

29

٩

28

٢٢

11

٢١
 

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

www.sharmalekan.com  

٣١

20

٣٠

19

٦ارديبهشت = وفات حضرت فاطمه


خرداد ١٣٩١
May- June 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

www.sharmalekan.com

١٢

1June

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

١٩
 

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

٢٦

15

٢٥
 

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

www.sharmalekan.com

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

١٤ خرداد =درگذشت آيت الله خمينى
١٥ خرداد =قيام پانزده خرداد
٢٩ خرداد = عيد مبعث
   


تير ١٣٩١
June-July 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

22

١

21

www.sharmalekan.com

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

١٦
 

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1July

١٠

30

٢٣

13

٢٢
 

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

www.sharmalekan.com

٣١
 

21


امرداد ١٣٩١
July-August 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

 

١٣
 

3

١٢

2

١١

1Aug

١٠
 

31

٩

30

٨

29

٧

28

٢٠

10

١٩
 

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

٢٧
 

17

٢٦
 

16

٢٥
 

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

www.sharmalekan.com

٣١
 

21

20 19 ٢٨
 

18

٢٠ امرداد =شهادت حضرت على
٢٩ امرداد =عيد فطر
٣٠ امرداد = ادامه عيد فطر


شهريور ١٣٩١
August-September 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

24

٢

23

١

22

www.sharmalekan.com

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

١٧
 

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1Sep

٢٤

14

٢٣
 

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٢ شهريور = شهادت امام جعفر صادق


مهر ١٣٩١
September-October 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤
 

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Oct

٩

30

٨

29

٢١

12

٢٠
 

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

www.sharmalekan.com

٣٠

21

٢٩

20


آبان ١٣٩١
October-November 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

 

 

١٢

2

١١

1Nov

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩
 

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

٢٦

16

٢٥
 

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

www.sharmalekan.com

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

١٣ آبان = عيد غدير


آذر ١٣٩١
November-December 2012

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣
 

23

٢
 

22

١
 

21

www.sharmalekan.com

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

١٧
 

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1Dec

٢٤

14

٢٣
 

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

 

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٤ آذر = تاسوعا
٥ آذر = عاشورا


دى ١٣٩١

December 2012- January 2013

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

21

www.sharmalekan.com

٨
 

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١٥

4

١٤
 

3

١٣

2

١٢

1Jan2013

١١

31

١٠

30

٩

29

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

www.sharmalekan.com

٣٠

19

١٤ دى = اربعين حسينى
٢٣ دى = شهادت امام رضا


بهمن ١٣٩١

January- February 2013

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١

20

 

١٣

1Feb

١٢

31

١١

30

١٠

29

٩

28

٨

27

٧

26

٢٠
 

8

١٩

7

١٨

6

١٧

5

١٦

4

١٥

3

١٤

2

٢٧

15

٢٦

14

٢٥

13

٢٤

12

٢٣

11

٢٢

10

٢١

9

www.sharmalekan.com

٣٠

18

٢٩

17

٢٨

16

١٠ بهمن = ولادت پيامبر
٢٢ بهمن = سالگرد انقلاب


اسفند ١٣٩١

February-March 2013

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

22

٣

21

٢

20

١

19

www.sharmalekan.com

١١
 

1Mar

١٠

28

٩

27

٨

26

٧

25

٦

24

٥

23

١٨

8

١٧
 

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

 

٣٠
 

20

٢٩
 

19

٢٨
 

18

٢٧
 

17

٢٦
 

16

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت